Пропозиція до розвитку освітньої програми "Психологія"