Пропозиції до розвитку освітньої програми "Туризм"